Malin

MALIN SPINDEL (f.d. Svanberg)

I skapandet och dansandet går jag igång på att arbeta med kontraster i tempo, form, rum och musikalitet. Jag tycker om det exakta, det tydliga och det konkreta både i processer och i rörelser. Jag tycker om att utforska och analysera dansen. Vilka möjligheter och begränsningar det finns i rörelsen samt varför och hur. För mig är dans nu och inte sen, det är närvaro och medvetenhet som ger mening till rörelsen, som gör att rörelsen blir dans.

 

Jag brinner för att nå ut med och bredda jazzdansen, särskillt i konstnärliga kontexter.

JUST NU

Danspedagog på Uppsala dansakademi

TIDIGARE

Danspedagog på Stockholms Kulturskola

Danspedagog på Kulturama

Vikarie på DOCH och Kulturama vuxenutbildning

Utbildad danspedagog på Dans och Cirkushögskolan,

Tanums Kommuns kulturstipendiat 2008

Uppväxt i Tanums kommun i Västra Götaland